.:. به وبلاگ انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی استان آذربایجان‌ غربی خوش آمدید .:. . اعداد تام، ناقص و زائد - انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی استان آذربایجان‌ غربی

. اعداد تام، ناقص و زائد

 از جمله اعدادی که روابطی جادوئی دارند و گاهی به فیثاغورسیان نسبت داده می‌شوند، اعداد تام، ناقص و زائد هستند.

  اعداد تام به اعدادی گو یند که با مجموع مقسوم علیه‌های حقیقی خود برابرند.

  اعداد ناقص به اعدادی که بزرگتر از مجموع مقسوم علیه‌های حقیقیشان هستند؛ و به اعدادی که از مجموع مقسوم علیه‌های حقیقی خود کوچکترند، اعداد زائد گفته می‌شود.

 

 به عنوان مثال، عدد ۶ یک عدد تام است. زیرا مجموع مقسوم علیه‌های حقیقی‌اش برابر ۶ می‌باشد. (۶=۳+۲+۱)
 عدد ۸ یک عدد ناقص است. زیرا مقسوم علیه‌های حقیقی آن عبارتند از: ۱،۲،۴. که مجموع آنها برابر ۷ است؛
و به همین ترتیب عدد ۱۲ عددی زائد می‌باشد. (۱۶=۶+۴+۳+۲+۱)

 منبع:roshd.ir