.:. به وبلاگ انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی استان آذربایجان‌ غربی خوش آمدید .:. . اعضای جدید شورای برنامه‌ریزی گروه درسی ریاضی - انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی استان آذربایجان‌ غربی

. اعضای جدید شورای برنامه‌ریزی گروه درسی ریاضی

 به‌نقل‌از:دفتر‌برنامه‌ریزی‌و‌تألیف‌کتب‌درسی‌گروه‌درسی‌ریاضی 

 

اعضای جدید شورای برنامه‌ریزی گروه درسی ریاضی 

 

 فهرست اعضای جدید شورای برنامه‌ریزی گروه درسی ریاضی از لینک زیر قابل مشاهده می‌باشد.