.:. به وبلاگ انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی استان آذربایجان‌ غربی خوش آمدید .:. . روز سعدی - انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی استان آذربایجان‌ غربی

. روز سعدی

 اول اردیبهشت ، روز بزرگداشت سعدی

 همه عمر برندارم سر از این خمار مستی           که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی