.:. به وبلاگ انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی استان آذربایجان‌ غربی خوش آمدید .:. . کتاب معلم آمار و مدل سازی - انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی استان آذربایجان‌ غربی

. کتاب معلم آمار و مدل سازی

کتاب معلم 

 آمار و مدل سازی 

  

.

 دریافت فایل 

 

 

 منبع:math-dept.talif.sch.ir