.:. به وبلاگ انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی استان آذربایجان‌ غربی خوش آمدید .:. . نامه ای پیرامون فعالیت های اتحادیه و شورای خانه های ریاضیات ایران - انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی استان آذربایجان‌ غربی

. نامه ای پیرامون فعالیت های اتحادیه و شورای خانه های ریاضیات ایران

 

 پیوند دانلود و مشاهده نامه جناب آقای دکتر رجالی خطاب به وزیر محترم وزارت آموزش و پرورش 

 پیرامون فعالیت های اتحادیه وشورای خانه های ریاضیات ایران 

 

http://www.uploadtak.com/images/f7423_ronevesht_12841_92.pdf 

 

  منبع:iamts.net