.:. به وبلاگ انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی استان آذربایجان‌ غربی خوش آمدید .:. . برنامه همایش تخصصی سرگروه‌های ریاضی استان - انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی استان آذربایجان‌ غربی

. برنامه همایش تخصصی سرگروه‌های ریاضی استان

 دهه‌ی ریاضیات مبارک 

 

برنامه همایش تخصصی سرگروه‌های ریاضی متوسطه نظری استان

ارومیه -  ۱۲ آبان ۱۳۹۰

۰۸:۳۰ - ۰۹:۰۰

پذیرش

۰۹:۰۰ - ۰۹:۱۰

تلاوت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود جمهوری اسلامی

۰۹:۱۰ - ۰۹:۲۰

خوش‌آمدگویی

۰۹:۲۰ - ۱۰:۵۰

جلسه تخصصی سرگروه‌های مناطق و نواحی

۱۰:۵۰ - ۱۱:۰۰

پذیرایی

۱۱:۰۰ - ۱۳:۰۰

کارگاه آموزشی مشتق و آهنگ تغییرات

توسط آقای منتظری (مدرس شبکه آموزش سیما)

۱۳:۰۰ - ۱۳:۲۰

پذیرایی

۱۳:۲۰ - ۱۵:۰۰

کارگاه آموزشی اینترنت (Email و وبلاگ)

اختتامیه

۱۵:۰۰

نماز و ناهار

 

گروه آموزشی ریاضی ناحیه ۲ ارومیه

گروه آموزشی ریاضی استان آذربایجان غربی