.:. به وبلاگ انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی استان آذربایجان‌ غربی خوش آمدید .:. . شعبده بازی با ریاضیات - انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی استان آذربایجان‌ غربی

. شعبده بازی با ریاضیات

شعبده بازی با ریاضیات 

 در این جا ما می خواهیم با استفاده از چند عمل جمع و ضرب ساده یک غیب گویی انجام دهیم. 

 

 با دوستان خود دور یک میز بنشینید، ۵ جسم را روی میز قرار دهید به طوری که تعداد حرف های  تشکیل دهنده ی جسم ها از ۹ حرف بیش تر نبوده و هیچ کدام با هم مساوی نباشند. مانند کاغذ که ۴حرفی است و خودنویس که ۷ حرفی است.

  حال از یکی از دوستانتان بخواهید که یکی از ۵ جسم را در ذهن خود انتخاب کند و به شما نگوید.حال شما با توجه به دستوراتی که به او می دهید، می توانید بگویید که وی چه جسمی را انتخاب کرده است .
 

 نحوه ی عمل:
۱- تعداد حرف های  جسم را در عدد ۵ ضرب کند.
۲- به این حاصل ضرب عدد ۳ را اضافه کند.
۳- حاصل جمع به دست آمده را در عدد ۲ ضرب کند.
۴- به حاصل ضرب به دست آمده رقم دلخواهی (از ۱ تا ۹) اضافه کند.
۵- نتیجه را به شما بگوید،تا شما به طور غیبی بگویید که او کدام جسم را انتخاب کرده است و چه رقم دلخواهی را(در مرحله ی ۴) به آن اضافه کرده است .  

 

  و اما جواب: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 پیش‌گویی غیبی:
شما در این مرحله باید یک سری کارهایی را در ذهن خود انجام دهید تا بتوانید آن جسم را حدس بزنید.
- از دوستتان بخواهید عدد نهایی را به شما گزارش کند.بدون شک این عدد،۲ رقمی است.
- از این عدد به طور ذهنی ، عدد ۶ را کم کنید.
- رقم دهگان عدد حاصل ،تعداد حرف های جسم مفروض و در نتیجه خود جسم را گزارش می دهد.(چون تعداد حرف های هیچ دو جسمی با هم یکسان نبودند.)
- رقم یکان عدد حاصل ،عدد دلخواه اضافه شده به این محاسبات را (در مرحله ی ۴)معین می کند.

 شما با این بازی ریاضی،پیش‌گویی غیبی و شعبده بازی یاد گرفته اید.

 

منبع:anjoman.ir