.:. به وبلاگ انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی استان آذربایجان‌ غربی خوش آمدید .:. . تبریک روز معلم - انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی استان آذربایجان‌ غربی

. تبریک روز معلم

                     سبدی هست  در اندیشه‌ی من         که پر از گل  بدهم ، هدیه ‌به تو  

                     غافل  از  آنکه  تو  خود  ناب ‌تری         یک جهان گل بخورد غبطه به تو 

روز معلم مبارک