.:. به وبلاگ انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی استان آذربایجان‌ غربی خوش آمدید .:. . شعر - انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی استان آذربایجان‌ غربی

. شعر

                     آنکس که بداند و بداند که بداند             اسب خرد از  گنبد گردون  بجهاند 

      

                     آنکس که بداند و نداند که بداند             بیدارش نمایید که بس خفته نماند 

       

                     آنکس که نداند و بداند که نداند             لنگان خرک خویش به منزل برساند 

  

                     آنکس که نداند و نداند که نداند             در   جهل  مرکب   ابدالدهر   بماند