.:. به وبلاگ انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی استان آذربایجان‌ غربی خوش آمدید .:. . کتاب جدید حسابان ، نسخه ۲و۳ - انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی استان آذربایجان‌ غربی

. کتاب جدید حسابان ، نسخه ۲و۳

کتاب جدید حسابان (نسخه ۲و۳) 

  نگارش جدید کتاب حسابان از دو لینک مختلف در جدول زیر قابل دریافت است . لینک اول اختصاصی وبلاگ‌ گروه  ‌آموزشی ‌ریاضی ‌استان ‌آذربایجان‌ غربی و لینک دوم مربوط به سایت انجمن معلمان ریاضی استان آذربایجان‌ غربی می‌باشد .

فصل

سرفصل‌ها‌

دریافت ۱

دریافت ۲

۱

محاسبات جبری و معادلات و نامعادلات

۲

تابع

۳

مثلثات

۴

حد و پیوستگی توابع

۵

مشتق توابع

#

طرح و تنظیم از : انجمن معلمان ریاضی استان آذربایجان‌غربی

#

#

  >> در جدول فوق با توجه به آخرین تغییراتی که در سایت دفتر برنامه‌ریزی ‌و تالیف ‌کتب ‌درسی ، گروه‌ درسی ‌ریاضی به عمل آمده‌است ؛ فصل‌های ۱ ، ۲ و ۳ نسخه دوم  و  فصل‌های ۴ و ۵ نسخه سوم  نگارش کتاب جدید حسابان می‌باشند .   

 >> حذف فصل ۴ قبلی (حد دنباله‌ها و بسط اعشاری اعداد) به منظور کاهش حجم کتاب بوده‌است .

 در ضمن از لینک‌های زیر می‌توانید کلیات سیاست‌های تغییر کتاب حسابان و روش آموزشی آن را دریافت کنید .  

لینک اول 

لینک دوم