.:. به وبلاگ انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی استان آذربایجان‌ غربی خوش آمدید .:. . یازدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران - انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی استان آذربایجان‌ غربی

. یازدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران

یازدهمین‌کنفرانس‌آموزش‌ریاضی‌ایران‌،مازندران-27الی30تیر1389